Kontakt
pohled na Prahu ze střechy Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy, kde jsem 30 let pracoval

Doc. RNDr. František Žaloudek, CSc.

Sládkovičova 1306/11, Praha 4, 142 00

+420 775 219 799

webové stránky:
osobní stránky • 
Kaznějov (tyto stránky) • Dříve narození

Obsah webu ke stažení
(všechny odkazy aktivní)

Napište své připomínky ke zkvalitnění webu

Uvítám jakékoliv náměty od kaznějováků současných 
nebo leckde roztroušených 
na rozšíření a zkvalitnění tohoto webu. 

Odešlete vyplněný formulář dole nebo zprávu přes e-mail - f.zaloudek@seznam.cz