Kaznějovské školy
         1790 - 1875 • 1875 - 1931 • 1931 - 1939 • 1939 - 1977 • 1977 - dosud • Webové stránky školy • ZKAZKY • Absolventi školy

Oborská anabáze: 1790 - 1875 (dřevěná farní škola) - aneb žáčci ráno hezky do kopce a pak zase z kopce
Kaznějovské putování : 1879 - 1931 (bývalý hostinec Martina Henžlíka čp. 41 adaptovaný obcí na dvoutřídku + 2 třídy pronajaté v domku paní Urbanové č.p. 88) • 1931 - 1939 (nová budova obecné školy č.p. 220 - škola byla otevřena 23. 8. 1931 • 1939 - 1977 (přístavba a nástavba školy - škola byla otevřena 1.9.1939 - v budově nyní sídlí Městský úřad Ke škále 220 • 1977 - dosud (nová budova 18 třídní základní školy na sídlišti - Školní 479 - otevřena 1. září 1977)
Webové stránky školyZKAZKY•  Absolventi školy (1949 - 19572001 - 2010)