Ke stažení
materiály, které se mohou hodit ...

Kaznějovské kalendáře na rok 2019 • Dokumenty České republiky
• Digitální repozitář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky • 

Klepnutím na obrázek si celoroční stáhnete ve formátu A4 (pdf)
nebo všech 13 stránek měsíčního kalendáře najednou

                                                                                      měsíční - 13 stránek

celoroční - 1 stránka

měsíční -  titulka

měsíční - červen

Dokumenty České republiky

Základní zákony

• Ústava České republiky - zákon č. 1/1993 Sb. (aktualizované znění ve znění zákona č.98/2013 a zákonů předcházejících) - pdf 
Listina základních práv a svobod - Zákon č. 2/1993 Sb. - pdf  
• Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. - pdf  
• Občanský soudní řád - Zákon č. 99/1993 Sb. (aktualizované znění ve znění zákona č.298 Sb. A zákonů předcházejících) - pdf
• Zákoník práce - Zákon č. 98/2013 Sb. (aktualizované znění ve znění zákona č. 93/2017 Sb. a zákonů předcházejících) - pdf 
• Školský zákon - Zákon č. 561/2004 Sb. (aktualizované znění ve znění zákona č. 101/2017 Sb. a zákonů předcházejících) - pdf 

Digitální repozitář

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Digitální parlamentní knihovna

je společným projektem českého a slovenského parlamentu, který zpřístupňuje dokumenty společné historie nejméně od roku 1848, stejně tak jako ze současnosti.

Digitální knihovna České sněmy

Digitální knihovna "České sněmy" si klade za cíl zpřístupnit na internetu všechny dostupné pramenné materiály vztahující se k dějinám českého sněmovnictví.