1875 - 1931
č.p. 41 + č.p. 88

Škola v Kaznějově byla zřízena 1. ledna 1875 a pro žáky se otevřela 1. září 1875

Škola v Kaznějově byla zřízena 1. ledna 1875
a pro žáky se otevřela 1. září 1875

  • V bývalém hostinci Martina Henžlíka č.p. 41, který obec odkoupila, fungovala škola nejprve jako dvoutřídní.
  • Později byla rozšířena o 3 třídy v domku Urbanových č.p. 88.
  • V těchto 2 místech byla škola až do roku 1931 - roku výstavby nové školy č.p. 220.

Bývalý hostinec Martina Henžlíka č.p. 41. Dvoutřídka od r. 1875

Absolventi kaznějovské školy z roku 1957 a 1958 - ještě jako žáci mateřské školy (1949) na dvoře bývalé školy čp. 41 s paní učitelkou Zelenkovou

Z historie

Z publikace 100 let školy v Kaznějově 1875 - 1975, vydané MNV Kaznějov v roce 1975