Dokumenty
z naší historie a několik cizích

Digitální repozitář

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Digitální repozitář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je tvořen Společnou česko-slovenskou a Digitální knihovnou  "České sněmy"

Digitální parlamentní knihovna

Digitální knihovna je společným projektem českého a slovenského parlamentu
Digitální knihovna zpřístupňuje dokumenty společné historie nejméně od roku 1848, stejně tak jako ze současnosti. 

Digitální knihovna České sněmy

Digitální knihovna "České sněmy" si klade za cíl zpřístupnit na internetu všechny dostupné pramenné materiály vztahující se k dějinám českého sněmovnictví.
Volby a sliby prezidentů a některé projevy v parlamentu (stenozáznamy + zvukové ukázky)
Příklady:
Volba a slib prezidenta T. G. Masaryka, 24. 5. 1934 • StenozáznamMP3 (1 140 kB)

• Projev poslance Františka Kriegela na 25. zasedání Národního shromáždění, 10. 7. 1968 • Stenozáznam • MP3 (653 kB)
• Volba a slib prezidenta Václava Havla, 29. 12. 1989 • StenozáznamMP3 (1 142 kB)